Jerzy Straszewski
Prezes PIKE


Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej od 2003 roku. W 1991 roku był jednym z pierwszych członków - założycieli Stowarzyszenia Operatorów Telewizji Kablowych w Zielonej Górze, która w 1998 roku przekształciła się w Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej, a następnie w 2005 roku - w Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Od 1994 roku wchodził w skład Zarządu Izby, był również członkiem Komisji Rewizyjnej. Obecnie pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL.


Jerzy Straszewski jest inicjatorem i pomysłodawcą organizowanych corocznie przez PIKE: Festiwalu Kanałów Tematycznych o nagrodę Tytanowego Oka oraz Konkursu dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”, promującego tematykę lokalnych problemów i społeczności. Jest również współautorem założeń programowych ogólnopolskiego kanału telewizyjnego opartego na materiałach tworzonych przez telewizje lokalne poruszającego tematykę dotyczącą najważniejszych wydarzeń, kultury i społeczności regionalnych. Był również zaangażowany w projekt powszechnej dystrybucji programu TVP Kultura w sieciach telewizji kablowych.

Jest inicjatorem i sygnatariuszem Kontraktu Generalnego zawartego pomiędzy Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich – pierwszego tego typu porozumienia porządkującego relacje na rynku praw autorskich w Polsce. Był również jednym z pomysłodawców powołania Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie – inicjatywy apelującej o wprowadzenie ładu oraz równego traktowania podmiotów gospodarczych na rynku zarządzania prawami autorskimi w Polsce.

Z wykształcenia jest elektronikiem. W tej dziedzinie uzyskał w roku 1967 tytuł magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej na wydziale elektroniki. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w University of Toronto w Kanadzie. Posiada także tytuł rzecznika patentowego. Jest w posiadaniu wielu patentów z zakresu konstrukcji podzespołów elektronicznych,
w tym abonenckich gniazd radiowo - telewizyjnych. Jest współzałożycielem i - od 1990 r. – Prezesem Zarządu firmy SATEL S.A., producenta i dystrybutora sprzętu dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Obecnie Jerzy Straszewski jest głównym akcjonariuszem spółki SATEL S.A.


Przeczytaj poniżej opinię eksperta:

KPA to tylko element szerszego problemu. Cieszę się, że wymiana zdań niezależnych ekspertów nabiera tempa i polemicznych rumieńców. Choć nie jestem ekspertem, ale jedynie- z konieczności- sądowym praktykiem,...

OPINIE EKSPERTÓW

Ekspert sejmowej podkomisji powołanej przez Komisję Kultury i Środków Przekazu w zakresie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych..

Mec. Adam Jucewicz

Postępowanie przed zespołem orzekającym KPA na polu eksploatacji „odtwarzanie” szybko otrzymało miano „sukcesu”, doprowadziło bowiem, choć z...

Sylwia Wiewiórka-Zyga

Od kilku lat ozz-y toczą z użytkownikami spory o wysokość opłat za korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych. Wielu przedsiębiorców..

Joanna Leitgeber