Jerzy Straszewski
Prezes PIKE


Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej od 2003 roku. W 1991 roku był jednym z pierwszych członków - założycieli Stowarzyszenia Operatorów Telewizji Kablowych w Zielonej Górze, która w 1998 roku przekształciła się w Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej, a następnie w 2005 roku - w Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Od 1994 roku wchodził w skład Zarządu Izby, był również członkiem Komisji Rewizyjnej. Obecnie pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL.


Jerzy Straszewski jest inicjatorem i pomysłodawcą organizowanych corocznie przez PIKE: Festiwalu Kanałów Tematycznych o nagrodę Tytanowego Oka oraz Konkursu dla Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”, promującego tematykę lokalnych problemów i społeczności. Jest również współautorem założeń programowych ogólnopolskiego kanału telewizyjnego opartego na materiałach tworzonych przez telewizje lokalne poruszającego tematykę dotyczącą najważniejszych wydarzeń, kultury i społeczności regionalnych. Był również zaangażowany w projekt powszechnej dystrybucji programu TVP Kultura w sieciach telewizji kablowych.

Jest inicjatorem i sygnatariuszem Kontraktu Generalnego zawartego pomiędzy Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich – pierwszego tego typu porozumienia porządkującego relacje na rynku praw autorskich w Polsce. Był również jednym z pomysłodawców powołania Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie – inicjatywy apelującej o wprowadzenie ładu oraz równego traktowania podmiotów gospodarczych na rynku zarządzania prawami autorskimi w Polsce.

Z wykształcenia jest elektronikiem. W tej dziedzinie uzyskał w roku 1967 tytuł magistra inżyniera na Politechnice Warszawskiej na wydziale elektroniki. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania w University of Toronto w Kanadzie. Posiada także tytuł rzecznika patentowego. Jest w posiadaniu wielu patentów z zakresu konstrukcji podzespołów elektronicznych,
w tym abonenckich gniazd radiowo - telewizyjnych. Jest współzałożycielem i - od 1990 r. – Prezesem Zarządu firmy SATEL S.A., producenta i dystrybutora sprzętu dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Obecnie Jerzy Straszewski jest głównym akcjonariuszem spółki SATEL S.A.


Przeczytaj poniżej opinię eksperta:

KPA to tylko element szerszego problemu. Cieszę się, że wymiana zdań niezależnych ekspertów nabiera tempa i polemicznych rumieńców. Choć nie jestem ekspertem, ale jedynie- z konieczności- sądowym praktykiem,...

OPINIE EKSPERTÓW

Debiutując na forum Przyjaznego Prawa Autorskiego chciałbym tym samym dokonać pierwszej nieśmiałej próby podsumowania prac nowej Komisji Prawa...

Mec. Wojciech Z. Dziomdziora

Cieszę się, że wymiana zdań niezależnych ekspertów nabiera tempa i polemicznych rumieńców. Choć nie jestem ekspertem, ale jedynie- z konieczności-...

Jerzy Straszewski

Prezes PIKE

Od długiego czasu spory wokół zabezpieczania praw autorskich, w szczególności w zakresie praw do reemisji, są przedmiotem dyskusji rynku, ozz-ów i...

Anna Streżyńska