Związek Artystów Wykonawców STOART (STOART) - DP-WOP.PZ-006/3.1/11

Stanowiska uczestników

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Stowarzyszenia Filmowców Polskich-odmowa zatwierdzenia tabel

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne SAWP

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Związku Pracodawców Prywatnych Mediów

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne PIKE - o odmowę zatwierdzenia tabel

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Stowarzyszenia Dystrybutorów Filmowych

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Izby Wydawców Prasy

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne ZAIKS - odmowa zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji "MEDIAKOM"

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne Związku Pracodawców Mediów Publicznych - odmowa zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko IAB - po odmowę zatwierdzenia tabel

 • 14 grudnia 2011

  Stanowisko ZPAV - brak uwag do wniosku o zatwierdzenie tabel STOART

 • 14 listopada 2011

  Stanowisko PIKE z wnioskiem o wezwanie STOART do uzupełnienia braków formalnych wniosku i wyłączenie do odrębnego rozpoznania wniosku o zatwierdzenie tabeli dot. reemisji

 • 8 listopada 2011

  Postanowienie KPA - zobowiązanie do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 30 dni od doręczenia postanowienia, tj. do dnia 23.12.2011, w liczbie 24 egz.

 • 20 października 2011

  Postanowienie KPA o dopuszczeniu PIKE do udziału w postępowaniu

Wniosek i modyfikacje

 • 24 stycznia 2012

  Postanowienie KPA o umorzeniu postępowania

 • 19 stycznia 2012

  KPA przekazuje pisma uczestników

 • 22 grudnia 2011

  Zgoda Związku Pracodawców Prywatnych Mediów na przedłużenie terminu do zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Zgoda Stowarzyszenia Dystrybutorów Filmowych na przedłużenie postępowania

 • 22 grudnia 2011

  Zgoda SFP na przedłużenie postępowania

 • 22 grudnia 2011

  Lewiatan - zgoda na przedłużenie terminu postępowania

 • 22 grudnia 2011

  Zgoda "MEDIAKOM" na przedłużenie postępowania

 • 22 grudnia 2011

  Oświadczenie PIKE o braku zgody na przedłużenie postępowania

 • 22 grudnia 2011

  Brak zgody ZAIKS na przedłużenie postępowania

 • 21 grudnia 2011

  Zgoda ZASP na przedłużenie terminu postępowania

 • 21 grudnia 2011

  Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy wyznaczonej na dzień 09.01.2012, godz. 9.30

 • 20 grudnia 2011

  Zgoda ZPAV na przedłużenie postępowania

 • 19 grudnia 2011

  Zgoda Stowarzyszenia Kina Polskie na przedłużenie terinu postępowania

 • 19 grudnia 2011

  Zgoda STOART na przedłużenie terminu postępowania

 • 16 grudnia 2011

  Zgoda Izby Wydawców Prasy na przedłużenie terminu postępowania

 • 16 grudnia 2011

  Zgoda ZPMP na przedłużenie terminu do zatwierdzenia tabel

 • 12 grudnia 2011

  Wezwanie do złożenia oświadczenia, czy uczestnik wyraża zgodę na przedłużenie postępowania do 31.12.2012 r. - termin upływa 22.12.2011

 • 22 listopada 2011

  Zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy na dzień 09.01.2012, godz. 9.30

 • 16 sierpnia 2011

  Wniosek PIKE o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 • Pobierz plik
  20 czerwca 2011

  Wniosek STOART o zatwierdzenie tabel

  Rozmiar pliku: 21.416KB
  Typ pliku: doc

OPINIE EKSPERTÓW

Postępowanie przed zespołem orzekającym KPA na polu eksploatacji „odtwarzanie” szybko otrzymało miano „sukcesu”, doprowadziło bowiem, choć z...

Sylwia Wiewiórka-Zyga

Analizując nie tylko teksty prawnicze poświęcone tej problematyce, ale także interesując się samym zagadnieniem od strony orzecznictwa sądowego...

Justyna Nykiel

Debiutując na forum Przyjaznego Prawa Autorskiego chciałbym tym samym dokonać pierwszej nieśmiałej próby podsumowania prac nowej Komisji Prawa...

Mec. Wojciech Z. Dziomdziora