Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP) - DP-WOP.PZ-006/3.2/11

Stanowiska uczestników

 • 27 stycznia 2012

  Stanowisko SDF

 • 18 stycznia 2012

  Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina

 • 12 stycznia 2012

  Stanowisko SAWP - zmiany w tabeli

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko SFP - o niezatwierdzanie tabel

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko merytoryczne PIKE

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Nowe Kina - o odmowę zatwierdzenia tabel; wnioski dowodowe m.in. biegły na ok. wysokości stawek, umowy wnioskodawcy z zagr. OZZ

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Mediów - o oddalenie wniosku

 • 23 grudnia 2011

  Stanowisko SDF - o odmowę zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko STOART

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Mediów Publicznych - o odmowę zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko ZAiKS - o odmowę zatwierdzenia tabel

 • 22 grudnia 2011

  Stanowisko MEDIAKOM - o oddalenie wniosku

 • 20 grudnia 2011

  Stanowisko Izby Wydawców Prasy - o odmowę zatwierdzenia tabel

 • 14 grudnia 2011

  Stanowisko ZPAV - nie zgłaszają uwag do wniosku

 • 6 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

 • 14 listopada 2011

  Stanowisko PIKE z wnioskiem o wezwanie SAWP do uzupełnienia braków formalnych wniosku i wyłączenie do odrębnego rozpoznania wniosku o zatwierdzenie tabeli dot. reemisji

Wniosek i modyfikacje

 • 24 lutego 2012

  Postanowienie KPA o umorzeniu postępowania

 • 9 lutego 2012

  KPA przesyła odpisy pism uczestników

 • 22 grudnia 2011

  MEDIAKOM wyraża zgodę na przedłużenie postępowania do 31.12.2012

 • 22 grudnia 2011

  Oświadczenie PIKE o braku zgody na przedłużenie postępowania

 • 21 grudnia 2011

  Zawiadomienie o odwołaniu rozprawy wyznaczonej na dzień 10.01.2012, godz. 10.00

 • 20 grudnia 2011

  Rozprawa przed KPA, godz. 10.00; zobowiązanie do zajęcia stanowisk

 • 12 grudnia 2011

  Wezwanie do złożenia oświadczenia, czy uczestnik wyraża zgodę na przedłużenie postępowania do 31.12.2012 r. - termin upływa 22.12.2011

 • 22 listopada 2011

  Zawiadomienie o wyznaczeniu rozprawy na dzień 10.01.2012 r.

 • 8 listopada 2011

  Postanowienie KPA - zobowiązanie do zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 30 dni od doręczenia postanowienia, tj. do dnia 23.12.2011, w liczbie 24 egz.

 • 20 października 2011

  Postanowienie KPA o dopuszczeniu PIKE do udziału w postępowaniu

 • 17 sierpnia 2011

  Wniosek PIKE o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 • 20 czerwca 2011

  Wniosek SAWP o zatwierdzenie tabel

OPINIE EKSPERTÓW

Będąc prawnikiem, który miał przyjemność brać udział ze strony jednego z uczestników w szeregu prowadzonych w ostatnim czasie postępowań...

Przemysław Uniejewski

Analizując nie tylko teksty prawnicze poświęcone tej problematyce, ale także interesując się samym zagadnieniem od strony orzecznictwa sądowego...

Justyna Nykiel

Dyskusja na temat powołania tzw. sądu własności intelektualnej nabrała wyraźnie tempa z początkiem obecnej dekady. Sąd taki miałby rozpatrywać...

dr Krzysztof Felchner