Związek Producentów Audio Video (ZPAV) - DP-WOP.PZ-006/3.3/11

Stanowiska uczestników

 • 12 stycznia 2012

  Stanowisko ZPMP

 • 11 stycznia 2012

  Stanowisko PIKE

 • 3 stycznia 2012

  Stanowisko ZPPM

 • 30 grudnia 2011

  Stanowisko PIKE (brak zgody na przedłużenie postęp.)

 • 29 grudnia 2011

  Stanowisko ZPAV dot. stanowisk uczestników

 • 28 grudnia 2011

  Stanowisko STOART

 • 28 grudnia 2011

  Stanowisko ZAiKS

 • 28 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska - odmowa zatwierdzenia tabel, brak zgody na przedłużenie postęp.

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Mediów Publicznych

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko ZPAV

 • 12 grudnia 2011

  Stanowisko Izby Wydawców Prasy - odmowa zatwierdzenia tabel, świadkowie

 • 12 grudnia 2011

  Stanowisko ZPAV dot. stanowisk uczestników

 • 7 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

 • 7 grudnia 2011

  Stanowisko SAWP - nie zgłasza zastrzeżeń do tabel ZPAV

 • 1 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji "MEDIAKOM" - o odmowę zatwierdzenia tabel na polu reemisji

 • 22 listopada 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Mediów Publicznych

 • 21 listopada 2011

  Stanowisko PIKE z wnioskiem o wezwanie ZPAV do uzupełnienia braków formalnych wniosku i wyłączenie do odrębnego rozpoznania wniosku o zatwierdzenie tabeli dot. reemisji

 • 21 listopada 2011

  Stanowisko ZAiKS

 • 21 listopada 2011

  Stanowisko SFP - odmowa zatwierdzenia tabel

 • 21 listopada 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Mediów - odmowa zatwierdzenia tabel

 • 3 listopada 2011

  Postanowienie KPA o dopuszczeniu STOART do udziału w postępowaniu

 • 3 listopada 2011

  Postanowienie KPA o dopuszczeniu Izby Wydawców Prasy do udziału w postępowaniu

 • 14 października 2011

  Postanowienia KPA o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu"
  1. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
  2. Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izbę Gospodarczą
  3. Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji "MEDIAKOM"
  4. Związek Artystów Scen Polskich
  5. Związek Pracodawców Mediów Publicznych
  6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
  7. Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
  8. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  9. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych SAWP
  10. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
  11.Stowarzyszenie Filmowców Polskich - ZAPA
  12. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
  13. Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych
  14. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Wniosek i modyfikacje

 • 17 stycznia 2012

  Postanowienie KPA o umorzeniu postępowania

 • 9 stycznia 2012

  Stanowisko ZPAV - modyfikacja wniosku

 • 4 stycznia 2012

  Rozprawa przed KPA, godz. 11.00, odroczona bez terminu

 • 4 stycznia 2012

  Stanowisko ZPAV - modyfikacja wniosku

 • 2 grudnia 2011

  Zawiadomienie o rozprawie wyznaczonej na dzień 20.12.2011 r., godz. 10.00

 • 27 października 2011

  Zarządzenie KPA: 2 tygodnie na pisemne ustosunkowanie się do wniosku ZPAV - termin: 21.11.2011 r.

 • 17 sierpnia 2011

  Wniosek PIKE o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 • 15 czerwca 2011

  Wniosek ZPAV o zatwierdzenie tabel

OPINIE EKSPERTÓW

Analizując nie tylko teksty prawnicze poświęcone tej problematyce, ale także interesując się samym zagadnieniem od strony orzecznictwa sądowego...

Justyna Nykiel

Od długiego czasu spory wokół zabezpieczania praw autorskich, w szczególności w zakresie praw do reemisji, są przedmiotem dyskusji rynku, ozz-ów i...

Anna Streżyńska

W swej praktyce zawodowej daję pierwszeństwo prawu w działaniu, dlatego też przed długi czas skutecznie opierałem się namowom aby przygotować...

Mec. Andrzej Kazimierz Kaczorowski.