Związek Producentów Audio Video (ZPAV) - DP-WOP.PZ-006/3.3/11

Stanowiska uczestników

 • 12 stycznia 2012

  Stanowisko ZPMP

 • 11 stycznia 2012

  Stanowisko PIKE

 • 3 stycznia 2012

  Stanowisko ZPPM

 • 30 grudnia 2011

  Stanowisko PIKE (brak zgody na przedłużenie postęp.)

 • 29 grudnia 2011

  Stanowisko ZPAV dot. stanowisk uczestników

 • 28 grudnia 2011

  Stanowisko STOART

 • 28 grudnia 2011

  Stanowisko ZAiKS

 • 28 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska - odmowa zatwierdzenia tabel, brak zgody na przedłużenie postęp.

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Mediów Publicznych

 • 27 grudnia 2011

  Stanowisko ZPAV

 • 12 grudnia 2011

  Stanowisko Izby Wydawców Prasy - odmowa zatwierdzenia tabel, świadkowie

 • 12 grudnia 2011

  Stanowisko ZPAV dot. stanowisk uczestników

 • 7 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

 • 7 grudnia 2011

  Stanowisko SAWP - nie zgłasza zastrzeżeń do tabel ZPAV

 • 1 grudnia 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji "MEDIAKOM" - o odmowę zatwierdzenia tabel na polu reemisji

 • 22 listopada 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Mediów Publicznych

 • 21 listopada 2011

  Stanowisko PIKE z wnioskiem o wezwanie ZPAV do uzupełnienia braków formalnych wniosku i wyłączenie do odrębnego rozpoznania wniosku o zatwierdzenie tabeli dot. reemisji

 • 21 listopada 2011

  Stanowisko ZAiKS

 • 21 listopada 2011

  Stanowisko SFP - odmowa zatwierdzenia tabel

 • 21 listopada 2011

  Stanowisko Związku Pracodawców Prywatnych Mediów - odmowa zatwierdzenia tabel

 • 3 listopada 2011

  Postanowienie KPA o dopuszczeniu STOART do udziału w postępowaniu

 • 3 listopada 2011

  Postanowienie KPA o dopuszczeniu Izby Wydawców Prasy do udziału w postępowaniu

 • 14 października 2011

  Postanowienia KPA o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu"
  1. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
  2. Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izbę Gospodarczą
  3. Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji "MEDIAKOM"
  4. Związek Artystów Scen Polskich
  5. Związek Pracodawców Mediów Publicznych
  6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
  7. Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
  8. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  9. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych SAWP
  10. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
  11.Stowarzyszenie Filmowców Polskich - ZAPA
  12. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
  13. Stowarzyszenie Dystrybutorów Filmowych
  14. Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Wniosek i modyfikacje

 • 17 stycznia 2012

  Postanowienie KPA o umorzeniu postępowania

 • 9 stycznia 2012

  Stanowisko ZPAV - modyfikacja wniosku

 • 4 stycznia 2012

  Rozprawa przed KPA, godz. 11.00, odroczona bez terminu

 • 4 stycznia 2012

  Stanowisko ZPAV - modyfikacja wniosku

 • 2 grudnia 2011

  Zawiadomienie o rozprawie wyznaczonej na dzień 20.12.2011 r., godz. 10.00

 • 27 października 2011

  Zarządzenie KPA: 2 tygodnie na pisemne ustosunkowanie się do wniosku ZPAV - termin: 21.11.2011 r.

 • 17 sierpnia 2011

  Wniosek PIKE o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 • 15 czerwca 2011

  Wniosek ZPAV o zatwierdzenie tabel

OPINIE EKSPERTÓW

W swej praktyce zawodowej daję pierwszeństwo prawu w działaniu, dlatego też przed długi czas skutecznie opierałem się namowom aby przygotować...

Mec. Andrzej Kazimierz Kaczorowski.

Cieszę się, że wymiana zdań niezależnych ekspertów nabiera tempa i polemicznych rumieńców. Choć nie jestem ekspertem, ale jedynie- z konieczności-...

Jerzy Straszewski

Prezes PIKE

Od kilku lat ozz-y toczą z użytkownikami spory o wysokość opłat za korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych. Wielu przedsiębiorców..

Joanna Leitgeber