Czy można przyjmować zlecenia copywriterskie, będąc na zwolnieniu lekarskim?

Świadczenie usług w trakcie zwolnienia lekarskiego – czy to legalne? 

Przebywając na zwolnieniu lekarskim e-ZLA odbywamy proces leczenie, dochodzenia do siebie i przez lekarza zostaliśmy sklasyfikowani jaki niezdolni do wykonywania obowiązków służbowych. Wiele osób jednak przy fakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim dochodzi do konkluzji że przy okazji wolnego czasu jest w stanie dorobić parę złotych. Naturalnie zwolnienie lekarskie jest dokumentem który zakłada niezdolność do pracy danej osoby przez dany okres. Wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz innego podmiotu w ramach umowy o pracę, czy też umowy cywilno-prawnej stanowi naruszenie zasad zwolnienia lekarskiego i może skutkować obowiązkiem zwrócenia wypłaconych świadczeń w tym czasie.

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie lub umowie o pracę może być anulowane jeżeli taka osoba podejmie inną pracę na takiej samej umowie w czasie obowiązywania zwolnienia. Inaczej sytuacja ma się w przypadków umów o dzieło od których nie zostają odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Czysto teoretycznie ZUS nie dostaje co miesiąc informacji o wpływach z tytułu mowy o dzieło danego pracownika, nawet jeżeli była ona wykonywana na ZLA. Należy pamiętać że ZUS ma prawo do wyrywkowej kontroli pacjentów przebywających notorycznej na zwolnieniach lekarskich. Od 2021 wszyscy płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne mają obowiązek przedstawienia wykazu umów o dziełu dla ZUS-u nawet jeżeli dana umowa nie obejmuje tych składek. Zasadniczo ten zabieg miał na celu uchronienie od uchylania się pracodawców od płacenia wysokich składek. Należy założyć że ZUS ma dostęp do wszystkich typów umów i nie podejmować pracy podczas zwolnienia lekarskiego.

Przyjmowanie np. zleceń copywriterskich w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim teoretycznie nie będzie widoczne przez ZUS jednak w przypadku wnikliwej kontroli, uwzględniającej kontakt ZUS-u z pracodawcą możemy liczyć się z możliwością cofnięcia zwolnienia lekarskiego i brakiem możliwości pobierania świadczeń z tego tytułu. Kontrole mogą być wyrywkowe jednak znacznie częściej zdarzają się w przypadku osób przebywających na zwolnieniu często.

Przeczytaj również:  Skutki postępowania restrukturyzacyjnego

Co możemy robić podczas zwolnienia?

Zwolnienie lekarskie jest wystawiane w celu powrotu do zdrowia osoby i w założeniu określona jest w nim niezdolność do wykonywania pracy. Brak możliwości wykonywania obowiązków służbowych nie jest jednak tożsamy z aktywnością fizyczną. Osoby przebywające na zwolnieniach ze względu na choroby narządu ruchu w zaleceniach mogą mieć zapisane regularne spacery, które pomogą przywrócić stan pełnego zdrowia. Zwolnienia wystawiane przez psychiatrę z kodem „2” pozwalają pacjentowi na opuszczanie domu i zażywanie dowolnej aktywności ponieważ dana choroba nie ma u swoich podstaw zdrowia fizycznego a psychiczne. To co możemy robić zależy w dużej mierze od rozpoznania i tego co lekarz umieścił na danym dokumencie. 

Jeżeli cierpimy na chorobę zakaźną to nie powinniśmy wychodzić dla dobra swojego jak i otaczających nas osób. Nie ma jednak podstawy prawnej która mogła by nam zabronić opuszczać dom pod jakimkolwiek powodem. Jeżeli przebywamy na zwolnieniu lekarskim i lekarz w zaleceniach zapisał leżenie to dalej możemy opuszczać dom w przypadku konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb takich jak zrobienie zakupów. 

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *