Umowa o dzieło- podatki do rozliczenia

Umowa o dzieło jest rodzajem umowy cywilno-prawnej, która za porozumieniem nawiązywana jest pomiędzy pracodawcą, a wykonawcą zlecenia. W tym przypadku najważniejszy jest konkretny rezultat. Czy w umowie o dzieło podatki są odprowadzane w taki sam sposób? 

Umowa o dzieło – podatki i regulacje prawne

Decydując się na podpisanie umowy o dzieło, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych zasad prawnych, które regulują proces opodatkowania. Obowiązujące w świetle prawa przepisy, dotyczą nie tylko zleceniodawcy, ale także wykonawcy określonego dzieła. Przedmiotem umowy o dzieło jest zawsze wybrany rezultat, czyli efekt końcowy wykonanego dzieła. W praktyce oznacza to, że sam proces powstawania wytworu nie jest istotnym czynnikiem. Warto także wspomnieć, że wykonawca może otrzymać wynagrodzenie na dwa sposoby: ryczałtowy lub kosztorysowy, co sprzyja modyfikacjom. Ten rodzaj umowy niesie za sobą wiele zalet, takich jak stosunkowo niskie koszty zatrudnienia oraz wyższe wynagrodzenie na tle pozostałych umów. Nie należy jednak zapominać o regulacjach prawnych, które dotyczą umowy o dzieło- podatki dochodowe, bowiem bez względu na charakter dzieła są odprowadzane od należnej kwoty. 

Umowa o dzieło – podatki i sposoby ich rozliczania

Wynagrodzenie w umowie o dzieło zawsze podlega opodatkowaniu- od przypisanej wykonawcy kwoty, odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Próg podatkowy dla tego rodzaju umowy zależny jest od rocznej sumy uzyskanych kosztów autorskich. Pierwszy próg nieprzekraczający kwoty 120 000 zł wynosi 17%, a drugi, dotyczący dochodów powyżej wskazanej granicy- 32%. Szczególne zasady rozliczenia, mają miejsce w przypadku, gdy całkowita kwota ustalonego wynagrodzenia nie przekracza kwoty 200 zł. W takiej sytuacji zamawiający pobiera tzw. zryczałtowany podatek dochodowy równy 17%. Wysokość podatku ustala się zatem na podstawie sumy przychodu i przy wspomnianej kwocie nie podlega on pomniejszeniu o jego koszt uzyskania. 

Przeczytaj również:  Czy można używać nazw marek w swoich tekstach?

Umowa o dzieło, zwana także umową rezultatu- nie obejmuje w swym zakresie przebiegu procesu tworzenia zleconego wykonawcy dzieła, a więc dotyczy jedynie końcowego efektu. Taki sposób porozumienia sprawia, że od umów o dzieło nie są odprowadzane obowiązkowego składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym wykonawca nie jest również objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik zdecyduje się na podpisanie umowy o dzieło z własnym pracodawcą. W tym przypadku wszelkie ubezpieczenia ZUS o charakterze społecznym i zdrowotnym w pełni, przysługują wykonawcy zlecenia. Warto zatem pamiętać, że umowa o dzieło nie obejmuje zleceniobiorców obowiązkowymi składkami, gdy między dwiema stronami nie jest zawarty stosunek pracy. W sytuacji, gdy stosunek pracy został już zawarty- umowa o dzieło jest traktowana tak samo jak umowa o pracę. 

Umowa o dzieło – podatki, a nowe regulacje Polskiego Ładu

Umowa o dzieło- podatki zatem są nie są zależne od tego czy porozumienie zawarte jest pomiędzy dwiema osobami fizycznymi, czy też osobą fizyczną, a przedsiębiorstwem o charakterze prawnym. Podatek dochodowy odprowadzany jest na zasadach powszechnie obowiązujących osoby fizyczne, a więc podstawą takiego rozliczenia jest PIT-11. Warto także wspomnieć, że od 2022r. nowa kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł i jest taka sama dla wszystkich pracowników. Zmiany nie zostały zaś wprowadzone w kwestii obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Regulacje nie dotyczą także modyfikacji w zakresie dowolnego sposobu oraz miejsca tworzenia zleconego dzieła. Warto także wspomnieć, że osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą odprowadzać składki do NFZ dobrowolnie. Należy jednak pamiętać, że od uiszczonej opłaty, nie odliczą już podatku. 

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *