Co nie podlega prawu autorskiemu?

Okazuje się, że nie każdy utwór, czyli przejaw działalności artystycznej objęty jest prawem autorskim i jego restrykcjami. Można powiedzieć, ze nawet nie każdy indywidualny przejaw takiej działalności kwalifikuję się pod ochronę prawa autorskiego. Co zatem temu prawu nie podlega?

Czym jest prawo autorskie?

Zanim przejdziemy do tego, co prawu autorskiemu nie podlega, warto tak naprawdę zastanowić się w ogóle czym prawo autorskie jest. Otóż z definicji można wywnioskować, że jest to część prawa własności intelektualnej. Zgodnie z tym, w prawie autorskim znajdują się przepisy, które zostały wydane po to, by można było chronić interesy twórców, a także zdefiniować przepisy prawne, dotyczące stosunków, które związane są właśnie z korzystaniem z utworów lub też ich ochroną. Chcąc rozpatrywać prawo autorskie z szerszego punktu widzenia, możemy mówić również o tym, ze obejmuje ono pewne regulacje w zakresie chociażby praw pokrewnych. Uściślając, można wymienić tu np. prawa przyznawane artystom i wykonawcom, prawa przyznawane producentom fonograficznym, a także prawa przyznawane nadawcom radiowym i telewizyjnym. Warto również wspomnieć o tym, że prawo autorskie obejmuje tak samo cały ogół uprawnień majątkowych, a także osobistych twórcy do stworzonego przez niego dzieła w znaczeniu podmiotowym. Wówczas można tu wskazać np. na prawo do autorstwa i prawo do wyłącznego rozporządzania dziełem. Zgodnie z prawem autorskim, prawa twórcy nigdy nie mogą wygasnąć, a także nie mogą zostać zbyte. Warto zaznaczyć w tym momencie, że prawa majątkowe twórcy są zbywalne, a także dziedziczne, co więcej wygasają wraz z upływem czasu, który z kolei jest określony przepisami prawa danego kraju. W Polsce obowiązują one przez cały czas życia twórcy, a także 50 lat po jego śmierci lub opublikowaniu danego utworu. Warto również wiedzieć, że naruszenie praw autorskich pociąga daną osobę do odpowiedzialności zarówno cywilnej jak i karnej.

Przeczytaj również:  Dozwolony użytek osobisty - na czym polega?

Sprawdź także: https://agropedia.pl/

Co nie podlega prawu autorskiemu?

Zwróćmy teraz uwagę na niezwykle interesującą kwestię. Otóż okazuje się, że nie wszystkie przejawy indywidualnej działalności artystycznej, podlegają ochronie przez prawo autorskie. Wówczas warto odwołać się w pierwszej kolejności do artykułu pierwszego prawa autorskiego, który mówi jasno, że przedmiotem podlegającym ochronie w myśl tego prawa, jest każdy przejaw działalności twórczej, który nosi znamiona charakteru indywidualnego, a co więcej może być on ustalony w jakiejkolwiek postaci, bez względu na jego wartość, a także sposób wyrażenia i cel przeznaczenia. Jest to również definicja utworu, czyli podmiotu podlegającemu prawu autorskiego. Jednak warto pamiętać, że sam fakt uznania dzieła za utwór, może nieść za sobą poważne konsekwencje, zarówno jeśli chodzi o grunt prawa własności intelektualnej, czyli autorskiego monopolu jak i samego prawa podatkowego- istnieje bowiem wiele korzystnych możliwości dla twórcy, jeśli chodzi o opodatkowanie. Niemniej jednak zostając przy tej ustawie, warto w tym momencie dodać, że pewne kategorie, które są rezultatami pracy intelektu ludzkiego, są właśnie spod prawa autorskiego całościowo wyłączone. Tak więc, co dokładnie nie podlega prawu autorskiemu? Został oto określone w artykule czwartym prawa autorskiego. Zgodnie z nim jego przedmiotu nie stanowią następujące twory ludzkiego intelektu:

  • akty normatywne, wraz z urzędowymi projektami
  • urzędowe dokumenty, a także różnorodne materiały, symbole i znaki
  • opisy patentowe i opisy ochronne, które zostały opublikowane
  • proste informacje prasowe

Jednak warto w tym momencie zwrócić szczególną uwagę na następującą kwestię. Okazuje się, że jeśli w odniesieniu do jednego z dokumentów, który został wymieniony w artykule 4 prawa autorskiego, możemy zauważyć, że nie spełnia on wymagań uznania go za utwór, czyli wymagań określonych w artykule 1 prawa autorskiego, to nie można mówić o jakichkolwiek kwestiach ochrony prawnej lub autorskiej. O ochronie takiej można mówić dopiero wtedy, kiedy nabędzie on znamiona utworu, czyli spełni wszystkie wymagania, które zostały określone w artykule 1 prawa autorskiego.

Przeczytaj również:  Nowe przepisy rowerowe 2022 – kodeks drogowy dla rowerzystów
marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *