Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Wejście w życie nowej ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.) spowodowało zamieszanie w metodach i rodzajach rozliczeń. Wielu podatników i przedsiębiorców zastanawiało się czy nie przejść na inny sposób rozliczania, problemem było tez zdefiniowanie pojęcia kwoty wolnej od podatku oraz jej wysokości w nowych okresach. Warto więc omówić aktualne zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku.

Skala podatkowa i kwota wolna od podatku w rozliczeniu PIT za 2021

Podatnicy przygotowując swoje ostatnie rozliczenie PIT, w kwietniu 2022 roku pracowali w ramach przepisów i zasad rozliczanego roku 2021. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zgodnie z art. 27 w wersji od: 26 września 2019 roku do 1 stycznia 2022 roku skala podatkowa określała dwa progi podatkowe oraz wysokość podatków na poziomie:

  • przy podstawie obliczenia podatku w złotych do 85 528 złotych podatek wynosił 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek;
  • przy podstawie obliczenia podatku w złotych ponad 85 528 złotych podatek wynosi 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

W ramach przygotowywanego rozliczenia PIT za 2021 rok podatnicy mieli określona przez ustawodawcę drogę poszukiwania (wyliczania) kwoty wolnej od podatku. Zgodnie z nią w kolejnych ustępach art. 27 ustawodawca zdecydował, że kwota zmniejszająca podatek ma wynosić:

  1. 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
  2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
  3. 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
  4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.”.

Kwota wolna od podatku do 1 stycznia 2022 roku

Przeczytaj również:  Umowa o dzieło- podatki do rozliczenia

W ramach zmian prowadzonych pakietem zmian pod nazwą „Polski Nowy Ład” lub „Polski Ład” ustawodawca zdecydował zmienić między innymi kwotę wolną od podatku. Zgodnie z zasadami nowej skali podatkowej, zmieniono wysokość progów podatkowych oraz wysokość określanych podatków. W przypadku podstawy obliczenia podatku w złotych do 120 000 złotych podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł. Natomiast w zakresie podstawy obliczenia podatku w złotych ponad 120 000 złotych podatek wynosi 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Brak obniżenia o składkę zdrowotną

Wszystkim rozliczającym PIT należy przypomnieć, że razem ze zmianą kwoty wolnej od podatku nowa ustawa Polski Ład uchyliła art. 27b Ustawy o PIT, który umożliwiał obniżenie podatku dochodowego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *