Skutki postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne ma prowadzić do zawarcia układu z wierzycielami. Nie może do tego dojść bez przedstawienia odpowiednich propozycji układowych, które mogą doprowadzić do wspólnego rozwiązania. Sam proces nie jest prosty i wymaga czasu, gdyż każda z propozycji musi zostać rozważona przez wierzycieli, a następnie musi zostać poddana głosowaniu. Jednak wynika z tego, że odpowiednio opracowane propozycje układowe to podstawa do rozpoczęcia działań restrukturyzacji zobowiązań. Jest to więc jedna z najważniejszych czynności. 

Czym są propozycje układowe?

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie konieczności ogłaszania upadłości przez dłużnika. Jest to sposób na pomoc w ciężkiej sytuacji, która ma prowadzić do oddłużenia. Ma to także na celu uniemożliwienie wpadania w większą spiralę zadłużenia. Sam proces polega na opracowaniu odpowiedniego układu, który wchodzi w życie wtedy, kiedy jest popierany przez wszystkich lub większość wierzycieli oraz zostanie zatwierdzony przez sąd. 

Jest to więc umowa cywilnoprawna, która jest dodatkowo zatwierdzana przez sąd. W podejściu naukowym nie można go zakwalifikować do żadnej grupy – układ ten nie jest uznawany ani za umowę, ani za orzeczenie sądowe. Jest rozwiązaniem pomiędzy. Jednak najważniejszym, pierwszym krokiem, który może stanowić początek restrukturyzacji jest przygotowanie propozycji układowych. To swoisty projekt przyszłego układu, który jest wstępem do dalszej rozmowy. 

Podmioty legitymowane do złożenia propozycji układowych – przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy i inne przykłady

Propozycje układowe mogą być wnoszone przez każdą ze stron i co najważniejsze nie musi być to jedynie jedna wspólna propozycja. Każda ze storn, a więc zarówno:

  • dłużnik
  • rada wierzycieli
  • nadzorca sądowy
  • wierzyciel, który posiada sam łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności
Przeczytaj również:  Subskrypcyjny model płatności

mogą złożyć odrębną propozycję układową. Do dalszych prac może zostać skierowana każda z propozycji, jednak musi ona cieszyć się zainteresowaniem większości. https://kpr-restrukturyzacja.pl/

Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika – możliwe propozycje układowe

Przykładowe propozycje układowe, które zostały ujęte jako oficjalne propozycje i przedstawione w przepisach prawa:

  • rozłożenie zadłużenia na raty
  • odroczenie terminu wykonania
  • zmniejszenie wysokości spłaty
  • konwersję wierzytelności na akcje lub udziały
  • zmianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego daną nieruchomość

Najczęściej wykorzystywana propozycja układowa to możliwość rozłożenia zobowiązania na raty. To sposób, który działa i jest jednym z najprostszych sposobów na rozwiązanie zadłużenia i spłatę niezbędnej kwoty. Ta prosta, ale skuteczna metoda działa dzięki temu, że dłużnik zyskuje dodatkowy czas na zgromadzenie niezbędnej gotówki i w większości przypadków jest skutecznym sposobem na wyjście z zadłużenia. Warto jednak pamiętać o tym, że rozłożenie na raty powinno być dopasowane do indywidulnych możliwości danego dłużnika. Zbyt wysokie raty czy zbyt krótki okres spłaty może niezbyt dużo dać osobie, która i tak nie zdobędzie większej kwoty w niedługim czasie. W takich przypadkach restrukturyzacja nie przyniesie zakładanego efektu. 

Oczywiście osoba, która składa propozycję układową może wybrać indywidualnie taki rodzaj, który jest dopuszczony przez normy prawne, a jednocześnie najlepiej pasuje do danej sytuacji. Jednak największą popularnością od lat cieszą się możliwość odroczonej płatności czy możliwość spłaty zaległości na raty. Restrukturyzacja to dobry pierwszy krok na zapanowanie nad swoimi finansami. Metod restrukturyzacji zobowiązań dłużnika jest kilka, a propozycje mogą być różne.

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *