Ustawa deweloperska – po co została stworzona?

Od momentu wprowadzenia ustawy deweloperskiej , klient, który jest zainteresowany kupnem mieszkania jest chroniony przed nieuczciwością dewelopera. To bardzo ważne, bo przed wprowadzeniem jej w życie zdarzały się sytuacje, w których deweloper ogłaszał upadłość i znikał z pieniędzmi potencjalnych klientów, nie realizując inwestycji.

Z pewnością Cię zainteresuje: https://xn--odbir-3ta.pl/odbiory-mieszkan-gdansk

Ustawa deweloperska

Od momentu wprowadzenia ustawy deweloperskiej w życie sytuacja diametralnie się zmieniła. Przepisy zawarte w ustawie mają za zadanie chronić nabywcę nieruchomości, której jeszcze nie ma, by przedsiębiorca gwarantujący jej realizację oraz przeniesienie własności wypełnił swoją deklarację. Klient wie także, że po zrealizowaniu inwestycji ma prawo do wykonania odbioru mieszkania, na podstawie którego sporządza się protokół odbioru. Deweloper ma 30 dni, od momentu podpisania protokołu, na usunięcie wad, które zostały przez klienta dostrzeżone. Odbiór mieszkania jest kolejnym krokiem, który przybliża do realizacji przeniesienia własności. Dzieje się to u notariusza. Jest to drugie spotkanie. Pierwsze to podpisanie umowy deweloperskiej, zaś drugie to podpisane umowy przenoszącej własność.

Deweloper jest też zobowiązany do posiadania rachunku powierniczego, z którego może skorzystać dopiero po realizacji kolejnego etapu inwestycji. W ten sposób pieniądze nabywcy są zabezpieczone i zostaną wykorzystane, by faktycznie zrealizować inwestycję. Ustawa deweloperska ma za zadanie sformalizować kwestie, które do tej pory nie były oczywiste i pozwalały na nieuczciwość dewelopera.

Zmiany w ustawie deweloperskiej

Nowa ustawa deweloperska tak naprawdę doprecyzowuje kwestie, które nie były wystarczająco skrupulatnie ujęte w poprzednich zapisach. Istotny jest zapis związany z umową rezerwacyjną, której definicja pojawiła się po to, by rozwiać wątpliwości obu stron posługujących się taką nomenklaturą. Umowa rezerwacyjna wyłącza z oferty mieszkanie, którym zainteresowany jest nabywca do momentu uzyskania decyzji kredytowej. Nowe przepisy doprecyzowują formę zawarcia takiej  umowy, a także maksymalną kwotę opłaty rezerwacyjnej i zasady jej zwrotu, gdy decyzja kredytowa będzie niepomyślna.

Przeczytaj również:  Subskrypcyjny model płatności

Doprecyzowane zostały również kwestie związane z odbiorem mieszkania. Gdy deweloper po 30 dniach nie poprawi wad, które zostały wpisane do protokołu odbioru i nie wyznaczy dodatkowego terminu, by je usunąć, nabywca ma prawo wyznaczyć taki termin, a gdy i to nie pomoże, może naprawić wadę sam, ale na koszt dewelopera.

Nie przegap: https://xn--odbir-3ta.pl/odbiory-mieszkan-krakow

Obowiązek dewelopera

Dodatkowym zapisem i obowiązkiem jest stworzenie przez dewelopera prospektu informacyjnego, który polega na stworzeniu informacji o inwestycji, jaką ma zamiar zrealizować. Prospekt powinien zostać wykonany już na etapie podpisywania umów rezerwacyjnych. Do tej pory prospekty zostały wydawane na wyraźne życzenie klienta, a od momentu wejścia w życie nowej ustawy, prospekty powinny być dołączone do każdej umowy obligatoryjnie.

Termin wejścia w życie nowej ustawy to 1 lipca 2022 r., choć prawda jest taka, że niektóre przepisy wejdą w życie przed tą datą.

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *