Czas pracy w podróży służbowej – co na to ustawy?

Nie da się ukryć, że dla wielu z nas podróże służbowe są prawdziwą codziennością. Często bowiem wykonujemy swoje obowiązki poza granicami kraju. Wobec tego pojawia się pytanie jak liczony jest czas w podróży służbowej i co odnośnie tego mówią ustawy?

Czym jest podróż służbowa i co mówią o tym ustawy?

Na samym wstępie warto precyzyjnie zdefiniować podróż służbową, gdyż samo to pojęcie wzbudza wiele niejasności. Jak więc donosi portal turystyczny Travelers.pl o podróży służbowej można mówić w momencie gdy na wyraźne polecenie pracodawcy pracownik zobowiązany jest do opuszczenia siedziby firmy i udania się do innego miejsca, celem wykonywania tam swoich obowiązków. Co więcej, by nie było wątpliwości odnośnie tego, czy jest to podróż służbowa, pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi „Polecenia wyjazdu służbowego”. Wobec tego każdy pracownik, który go otrzyma może mówić o podróży służbowej. Co więcej znajduje się wyjaśnienie również w artykule 775 ustęp 1 Kodeksu Pracy- tam można dowiedzieć się, co podróżą służbową w rzeczywistości nie jest. Niemniej jednak jeśli pracownik zgodzi się pełnienie swoich obowiązków służbowych w miejscu innym, niż stała siedziba firmy, wówczas pracodawca jest mu zobowiązany naliczyć dodatek do miesięcznej pensji. Wówczas powinien on otrzymać należycie powiększone wynagrodzenie na koniec miesiąca.

Warto również rozróżnić dwie kwestia. Jedną z nich jest oddelegowanie pracownika, zaś drugą wspomniana już podróż służbowa. Wykonywanie pracy w innym miejscu na polecenie pracodawcy jest oddelegowaniem pracownika, natomiast w przypadku podróży służbowej można raczej mówić o wyraźnym poleceniu na chwilowe świadczenie obowiązków zawodowych poza stała siedzibą firmy. Rozróżnienie to ma doniosłe znaczenie z uwagi na świadczenia należne z tego tytułu – prawo do diet i innych świadczeń związanych z podróżą służbową. Warto jednak w tym momencie wspomnieć również o świadczeniach niezależnych, które przysługują za podróż służbową .Reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Kolejnym kluczowym aspektem jest fakt, że zmiana miejsca wykonywania obowiązków, jeśli mowa o oddelegowaniu powinna być poparta stosownym aneksem w umowie pracownika.

Przeczytaj również:  Ustawa reprograficzna - co powinieneś wiedzieć!

Czas pracy w podróży służbowej- co mówią o nim ustawy?

Wobec tego warto teraz rozważyć zagadnienie: czas pracy w podróży służbowej- co na to ustawy? Otóż już na samym wstępie warto podkreślić artykuł 128 paragraf 1 Kodeksu Pracy, który definiuje czym w zasadzie ten czas pracy jest. Mówi się o nim w momencie (Jeden z portali którym o tym mówi – https://travelers.pl/), kiedy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy bez względu na to, czy znajduje się w miejscu jej wykonywania, czy w każdym innym miejscu. Wobec tego kluczowe w umowie staje się ustalenie miejsca, w którym pracownik swoje obowiązki będzie wykonywał. Musi być więc to konkretny adres firmy, a podróż służbowa pracownika i czas pracy w podróży służbowej będzie wtedy liczony od momentu, w którym opuści on granice administracyjne miasta. Oczywiście jeśli pracownik podróżuje transportem publicznym, wówczas za czas podróży służbowej przyjmuje się czas odjazdu. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na to, że w momencie podróży służbowej za granicę, sytuacja przedstawia się nieco odmiennie. Wówczas czas pracy w podróży służbowej liczy się od momentu:

  • przekroczenia polskiej granicy, aż do momentu w którym pracownik ponownie przekroczy polską granicę w momencie powrotu do kraju- w przypadku podróży środkami transportu lądowego.
  • startu samolotu z lotniska w kraju do momentu jego wylądowania na pierwszym lotnisku w kraju- przy podróży samolotem.

Pracownicy muszą jednak pamiętać, że ewentualny czas dotarcia do środków transportu, czy na lotnisko nie może być wliczany do czasu pracy w podróży służbowej. Warto mieć to na uwadze, gdyż bardzo często zdarza się, że popełniane są błędy właśnie przy rozliczaniu czasu pracy pracownika w podróży służbowej. 

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *