Czym jest produkcja kontraktowa i jakie zalety ma ten model produkcji?

Czym jest produkcja kontraktowa?

Zadaniem modelu biznesowego, jakim jest produkcja kontraktowa, jest wykonywanie określonego rodzaju usług (najczęściej usług produkcyjnych) przez jedną firmę na zlecenie innej. Przedsiębiorstwo posiadające swój pomysł, patent, określoną formułę dzięki zawarciu umowy z firmą wytwarzającą i produkującą, nie jest ograniczone do samodzielnego wytwarzania danych produktów. Producent kontraktowy wykorzystuje własne know-how, linię produkcyjną, pracowników oraz wytwarza określone produkty pod marką klienta, który zlecił ich wytworzenie. Ten model biznesowy jest szczególnie atrakcyjny dla firm nieposiadających własnego specjalistycznego sprzętu produkcyjnego czy własnych hal produkcyjnych. Co więcej, w umowie kontraktowej strony mogą ustalić zakres i warunki wytwarzania danego produktu, czasu jego finalnego wytworzenia oraz innych elementów istotnych z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy. Produkcją kontraktową mogą być objęte praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu, jednak do najczęściej występujących zaliczyć należy produkcję leków, suplementów diety oraz produkcję kosmetyków.

Outsourcing w branży farmaceutycznej – CMO a CDMO

Outsourcing w branży farmaceutycznej, początkowo funkcjonujący jako usługa niezbyt popularna oraz niszowa, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Obecnie szacuje się, że rynek produkcji kontraktowej w branży farmaceutycznej będzie wzrastał średnio o 6,6% w okresie dziesięcioletnim. Początkowo firmy farmaceutyczne wykorzystywały model Contract Manufacturing Organisation, którego celem było kontraktowe wytwarzanie produktu. Dzięki takiemu rozwiązaniu więksi producenci farmaceutyczni zostali „odciążeni” z obowiązku wytwarzania produktu, zatrudniania kadry oraz zapewnienia określonej linii produkcyjnej. Dzięki temu mogli skupić się na poszukiwaniu nowych leków oraz ich marketingu. Z uwagi na poszerzenie się rynku farmaceutycznego w ciągu ostatnich lat, wytwórcy kontraktowi przechodzą coraz częściej do modelu CDMO czyli Contract Development and Manufacturing Organisation. W tym modeli zakres usług zostaje rozszerzony m.in. na badania kliniczne, przedkliniczne, badania rynku, kompleksowa analiza biznesowa produktu, opracowywanie składów nowych produktów czy wsparcie regulacyjne przedsiębiorcy podczas rejestracji danego produktu leczniczego. Wszystko to sprawia, że wytwórcy kontraktowi staja się nie tylko zleceniobiorcami, ale także ważnym partnerem biznesowym.

Przeczytaj również:  Prawo cytatu - wszystko co musisz wiedzieć!

Zalety produkcji kontraktowej. Dlaczego warto zdecydować się na ten model biznesowy?

Produkcja kontraktowa pozwala zaoszczędzić nie tylko pieniądze ale także czas i zasoby ludzkie. Ten model biznesowy pozwala na łatwiejsze zarządzanie budżetem, daje szansę na wcześniejsze wykrywanie usterek oraz zagrożeń, które mogą zdarzyć się podczas danego projektu. To wytwórca kontaktowy jest odpowiedzialny za cały proces produkcji, a dzięki dysponowaniu przez niego odpowiednim kapitałem ludzkim (specjalistami), zyskuje się pewność powodzenia całego procesu.

Przedsiębiorstwa farmaceutyczne, dzięki CDMO zyskują większą szansę na rozwój oraz ekspansję, bez konieczności ponoszenia kosztów dotyczących na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury czy obsługi technicznej. Dzięki temu może swobodnie skupiać się na ważniejszych projektach oraz przedsięwzięciach. Co ważne, jeśli produkcja kontraktowa dotyczy produktów leczniczych, podczas zawierania umowy należy zwrócić uwagę na szczególne rozwiązania prawne powiązane ze specyficznymi regulacjami branży farmaceutycznej oraz dotyczące charakteru samej umowy. Należy mieć na względzie uregulowanie kwestii dotyczącej praw własności intelektualnej, zakazu konkurencji oraz wymiany informacji pomiędzy stronami umowy.

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *