Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji

Jeszcze nie tak dawno, z pewnością wielu z nas słyszało o pracach sejmowych związanych z ustawą o radiofonii i telewizji. Prace te miały doprowadzić do wprowadzenia pewnych zmian w już istniejącej ustawie, czyli ją znowelizować. Jakie zmiany zaszły więc we wspomnianej już ustawie?

Założenia nowelizacji ustawy

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji opiera się na dyrektywie 2018/1808. Miała ona zmienić przede wszystkim przepisy, które odnosiły się do programów telewizyjnych i także audiowizualnych, oraz usług medialnych na życzenie, czyli popularnych serwisów VoD. Co więcej nowelizacja ta miała objąć również swoim zakresem dostawców platform, którzy takie wideo udostępniają, gdyż potencjalnie stają się oni konkurentami na rynku o odbiorców, a także przychody, co tradycyjni nadawcy. Nowelizacje zakładają także zmiany co do zasady działania dostawców usług medialnych, a także wprowadzenie wykazu usług dostępnych na żądanie, by w ten sposób ustalić kto podlega prawu. Co więcej zmiany objęły swoim zasięgiem także kompetencje i ich zakres odnośnie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zmieniły się także obowiązki dostawców usług medialnych w zakresie informacji, a także ochrony konsumentów, szczególnie tych, którzy nie są jeszcze pełnoletni. Zmianie uległy także zasady promowania i wspierania europejskiej twórczości przez dostawców usług medialnych, a także samo zastosowanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Pojawiły się również nowe reguły dotyczące działalności platform udostępniających wideo. 

Ustawa o radiofonii i telewizji, co dokładnie się zmieniło?

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji została zmieniona przede wszystkim o:

  • rejestrację podmiotów VoD- państwa członkowskie- zgodnie z implementacją dyrektywy- zobowiązane są do publicznego prowadzenia wykazu dostępnych usług medialnych, a takim spisem podmiotów, będzie zajmowała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Sami dostawcy usług medialnych również mają obowiązek informować Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o kierowaniu swoich programów poza granice naszego kraju.
  • przekaz handlowy, sponsorowany, a także lokowanie produktu- głownie chodzi tu o nowelizację dotychczasowego artykułu 4 z ustawy o radiofonii i telewizji, które dotyczą właśnie przekazu handlowego, sponsorowanego i lokowania produktu. W myśl nowelizacji przekazem handlowym będzie każdy przekaz z dźwiękiem, obrazem lub bez dźwięku, który służył będzie prezentacji towarów. Przekazem sponsorowanym ma zaś być ten przekaz, który niesie za sobą wkład finansowy w usługę medialną. Lokowanie produktu, to zaś ten rodzaj przekazu handlowego, który polega na przedstawieniu towaru w taki sposób, że stanowi on element całej audycji.
  • zmiany w zakresie emisji reklam- zmianie uległ przede wszystkich dotychczasowy limit 12 minut emisji materiałów reklamowych i telesprzedażowych w ciągu jednej godziny zegarowej.
  • nowe oznaczenia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji- zmiany dotknęły również KRRiT. Obejmują one głównie symbole graficzne, które mają oznaczać programy przeznaczone dla widzów pełnoletnich, a także nowe oznaczenia treści nieodpowiednich dla małoletnich.
  • zakaz spotów reklamowych dotyczących niezdrowej żywności podczas emisji programów dla widzów małoletnich- nowelizacja obejmuje zakaz propagowania niezdrowej żywności i niezdrowych nawyków żywnościowych w przerwach pomiędzy programami przeznaczonymi dla widzów niepełnoletnich.
  • zwiększona ochrona małoletnich- kolejne zmiany również dotyczą widzów niepełnoletnich, a w szczególności ich ochrony, tak by ograniczyć im dostęp do treści nieodpowiednich.
  • wpłaty na rzecz PISF- jest to zmiana, która nakłada dodatkowe obowiązki na nadawców spoza naszego kraju, którzy jednak emitują w polskiej telewizji swoje programy.
  • udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami- zmiana ta zakłada przede wszystkim dostosowanie i ułatwienie w większym stopniu odbiór nadawanych programów dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami.
  • informowanie o strukturze właścicielskiej- nadawca ma obowiązek zapewnić łatwy i czytelny dostęp do listy nazwisk, które wchodzą w skład jego organów.
Przeczytaj również:  Po ilu latach wygasają prawa autorskie?
marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *