Po ilu latach wygasają prawa autorskie?

Jeśli zastanawiasz się, jak długo zachowuje się prawo autorskie, nie jesteś sam. Pytanie to jest często jednym z najbardziej zagmatwanych aspektów prawa autorskiego, dlatego zebraliśmy kilka najczęściej spotykanych nieporozumień. Prawa autorskie są zwykle ważne przez cały okres życia twórcy plus 70 lat. Jeśli więc artysta stworzył obraz w wieku 40 lat, ma ponad 120 lat na to, aby dzieło było prawnie chronione.

Jak długo wygasa prawo autorskie?

W zależności od rodzaju prawa autorskiego, utwór może być chroniony przez długi czas lub tylko przez jeden dzień. Prawa autorskie chronią utwór tak długo, jak długo żyje jego twórca, plus 70 lat. Oznacza to, że artysta, który w wieku 40 lat namalował arcydzieło, będzie miał 120 lat, zanim jego prawa autorskie wygasną. Co więcej, odnowienie praw autorskich nie wiąże się z żadną opłatą.

Długość okresu ochrony praw autorskich różni się w zależności od kraju, w którym utwór został stworzony. Na przykład w Wielkiej Brytanii utwór jest chroniony przez 70 lat od śmierci lub publikacji twórcy. W przypadku nagrań dźwiękowych i audycji prawa autorskie obowiązują przez okres do 70 lat od daty pierwszego publicznego wykonania. Podobnie, okres ochrony utworu jest krótszy w przypadku utworów, które powstały przed 1 stycznia 1978 roku.

W przypadku serwisów filmowych takich jak Netflix, marka musi wykupić licencję od twórcy, aby nie naruszyć praw autorskich.

Szukasz ciekawych filmów na Netflixie? Zobacz: https://filmi.pl/filmy-taneczne-netflix

Wygaśnięcie okresu ochrony praw autorskich lub brak przedłużenia

Jeśli zastanawiasz się, czy masz jakieś kopie utworu, możesz obawiać się, że utracą one ochronę po wygaśnięciu lub nieprzedłużeniu okresu ochrony. Można jednak spać spokojnie – istnieje sposób, aby to sprawdzić. Można skorzystać z art. 104A ustawy o prawie autorskim, aby wyszukać kopie utworu i dowiedzieć się, czy jest on nadal chroniony prawem autorskim.

Przeczytaj również:  Komu prezydent może nadać odznaczenie lub order za zasługi?

Okres ochrony praw autorskich wygasa, gdy wersja oryginalna została opublikowana ponad 28 lat temu. Pozostaje on w mocy przez pozostałą część tego roku kalendarzowego lub do śmierci ostatniego żyjącego autora. Istnieją sposoby na sprawdzenie, czy prawa autorskie wygasają, ale niektóre z nich są łatwiejsze od innych. Jednym z prostych sposobów jest sprawdzenie, czy w wydaniu książki opublikowanym ponad 28 lat po jej pierwotnym wydaniu nie ma informacji o przedłużeniu. W ten sposób można mieć pewność, że jest się chronionym tak długo, jak długo nie przedrukowuje się swojego utworu.

Utrata praw autorskich

Maksymalny okres ochrony praw autorskich wynosi 95 lat od daty publikacji. Jednak od czasu wejścia w życie ustawy o odnowieniu praw autorskich z 1992 r. prawa te są automatycznie odnawiane. Ponadto, jeśli posiadasz wcześniejsze prawa autorskie, możesz je odzyskać na kolejne 67 lat. Jeśli jednak nie jest się pewnym, czy prawa autorskie wygasły, można sprawdzić swoje prawa i przedwcześnie je zakończyć.

Istnieją dwa sposoby dochodzenia roszczeń z tytułu praw autorskich: Po pierwsze, można je odnowić po 10 latach. Jeśli pierwotny okres obowiązywania praw autorskich dobiegł końca, można doręczyć właścicielowi praw autorskich stosowne zawiadomienie. Można też złożyć wniosek do Amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych. Urząd rozpatrzy wniosek i wyda świadectwo rejestracji. Urząd nie porównuje jednak nowego utworu z innymi utworami ani nie sprawdza, czy nie doszło do naruszenia prawa. Jeśli nie zapłacisz wymaganej kwoty, możesz zostać ukarany na mocy prawa. Jeśli nie spełnisz tego wymogu, utracisz prawa autorskie.

Czas trwania okresu przedłużenia

Okres obowiązywania umowy o korzystanie z praw autorskich to okres, w którym prawo autorskie jest ważne. Przed 1978 rokiem czas obowiązywania umów o korzystanie z praw autorskich był podzielony na dwa następujące po sobie 28-letnie okresy. Pierwszy okres trwał 28 lat, a w 28 roku twórcy mogli przedłużać swoje prawa autorskie na kolejne 28 lat. Następnie, w 1978 r., na mocy serii poprawek do ustawy o prawie autorskim, okres odnawiania przedłużono do dwudziestu siedmiu i dwudziestu ośmiu lat.

Przeczytaj również:  Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Istnieje kilka powodów, dla których ochrona praw autorskich jest ważna, a głównym z nich jest ochrona oryginalnego utworu. Na przykład ustawa z 1909 r. zabraniała odnawiania praw autorskich do nowo stworzonych utworów. Z tego powodu potrzeba by było wystarczająco dużo czasu, aby poruszyć nowe kwestie. Na przykład, jeśli utwór został opublikowany przed 1977 rokiem, jego ochrona praw autorskich wygasłaby po pięciu latach. Ustawa stanowiła również, że utwór może być objęty prawem autorskim tylko wtedy, gdy został po raz pierwszy opublikowany w Stanach Zjednoczonych przed tą datą.

marcin

marcin

Specjalizuje się w prawach autorskich. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośnik biegania oraz zwierząt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *